Chyba
  • XML Parsing Error at 1:304. Error 9: Invalid character

Znaky a symptómy

To, ?o tu uvádzame, sú varovnými znakmi, že niekto, koho poznáte môže ma? problémy s gamblovaním. Viaz príznakov spolu znamená vä?šiu šancu, že dotknutý má problém. Robí:

1) konštantne rozpráva o hraní?
2) mí?a viac ?asu a pe?azí ako si môže dovoli? na hranie?
3) hrá viac aby vyhral spä? straty alebo aby sa dostal z finan?nej tiesne?
4) poži?iava si peniaze, predáva veci, pácha alebo zvažuje spácha? trestný ?in, aby mohol hra??
5) narástli mu dlžoby, nezaplatené ú?ty a iné finan?né ?ažkosti kvôli hraniu?
6) má problémy snažiac sa presta? alebo dosta? pod kontrolu hranie?
7) hrá aby unikol osobným problémom alebo uvo?nil pocity zúrivosti, viny alebo depresie?
8) klame rodine, priate?om a ostatným o sume ?asu a pe?azí, ktoré minul na hru?
9) zanedbáva osobné, rodinné a pracovné potreby kvôli hre?
10) máva nevysvetlite?né peniaze alebo nové veci?
11) dáva s?uby, že skon?í s hraním?
12) máva peniaze alebo cennosti, ktoré záhadne miznú?
13) zdá sa akoby bol odídený z rodiny a od priate?ov a stráca záujem o veci, ktoré ho predtým bavili?
14) vyzerá zaujatý obavami, bráni sa, je popudlivý, napätý alebo jednoducho unudený?
15) s?ažuje sa na pocity prázdnoty alebo straty, ke? nehrá?

Má niekto, koho poznáte problém?

Kliknite sem a zistite ako presne mu môžete pomôc?
 NEPREHRAJ CELÝ ŽIVOT
Kampa? podporili:

Nadácia Slovenskej sporite?ne

Webygroup