Tu si môžete vypo?u? zvukové záznamy z rannej šou s Adelou a Sajfom zo d?a 20. november 2009

Pre?o sa ?udia stávajú závislými a kto má k tomu najvä?ší predpoklad?

Download Embed Embed this video on your site

Ako sa prejavuje závislos? na telefonovaní a smskovaní? Môžeme by? závislí aj od lásky a aká je hranica medzi normálnou láskou a závislos?ou?

Download Embed Embed this video on your site

Sú ženy a muži závislí rovnako a aká je história hazardu?

Download Embed Embed this video on your site

Sú spolo?enské hry spúš?a?om závislosti?

Download Embed Embed this video on your site

Kto je gembler a je možné, aby hrá? prestal hra? iba v?aka vlastnej pevnej vôli?

Download Embed Embed this video on your site
 NEPREHRAJ CELÝ ŽIVOT
Kampa? podporili:

Nadácia Slovenskej sporite?ne

Webygroup