2% Z DANE

Je náročné správne sa rozhodnúť...

rozhodnutie o Vašich 2%-tách patrí len VÁM...

Vaše 2% nám pomôžu informovať rizikové skupiny a pomáhať eliminovaniu rozmáhania sa tohto novodobého fenoménu v spoločnosti...

Rozhodnutie o podpore kohokoľvek, či už materiálnej alebo finančnej, je vždy náročné. Niektorí tak robia v očakávaní protihodnoty, väčšina však iných podporuje pre dobrý pocit, pre uvedomenie si potreby urobiť dobrý skutok či pre potešenie, že inému sme urobili radosť. Na druhej strane radosť a príjemné prekvapenie poteší každého obdarovaného, veď dostať dar nie je každodenná záležitosť.

A Váš príspevok pomôže k lepšej informovanosti verejnosti o probléme gamblerstva, ako sa mu vyhnúť a kam sa obrátiť, ak sa objaví. Podporme spoločne aj tento rok najväčšiu kampaň proti gamblerstvu.

Údaje k poukázaniu 2% z dane:názov organizácie : OZ VEDOMIE

právna forma : občianske združenie

sídlo: Dlhá 118, 949 01 Nitra

IČO: 42124743


Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre fyzické osoby

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby
 NEPREHRAJ CELÝ ŽIVOT
Kampaň podporili:

Nadácia Slovenskej sporiteľne

Webygroup